ΟΜΑΔΑ ΔΟΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΕΚΙΟΥ & ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΔΟΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΕΚΙΟΥ & ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στον κατειλημμένο χώρο των προσφυγικών Αλεξάνδρας κατοικεί μεγάλος αριθμός παιδιών και εφήβων, στην πλειονότητα τους παιδιά μεταναστών και προσφύγων, με διαφορετικές γλωσσικές και εθνικές αφετηρίες αλλά με κοινή την υλική και ταξική συνθήκη.

Η Συνέλευση Κατειλημμένων Προσφυγικών (ΣΥ.ΚΑ.ΠΡΟ.) και η Ανοιχτή Συνέλευση Αγώνα Κοινότητας και Αλληλέγγυων (Α.Σ.Α.Κ.Α.) αναγνωρίζοντας τα παιδιά της κοινότητας ως ζωτικό και ταυτόχρονα αυτόνομο κομμάτι της, που έχει τις δικές του ανάγκες και χαρακτηριστικά, δημιούργησε την Ομάδα Δομής Παιδικού Στεκιού & Αυτομόρφωσης, αρχικά ως χώρο συνάντησης και γνωριμίας των παιδιών της κοινότητας – ένα χώρο που να μπορούν να οικειοποιηθούν και να συνδιαμορφώσουν – με τη δυνατότητα να λειτουργεί και ως τόπος δημιουργικής απασχόλησης, εκμάθησης και ψυχαγωγίας.

_DSC8276

Προοπτική της ομάδας είναι το στέκι να αποτελέσει ένα μελλοντικό “σχολείο”, πέρα από αντιλήψεις κηδεμόνευσης και επιτήρησης και μακρυά από οποιουδήποτε τύπου ‘φιλανθρωπικής’ παρέμβασης ή εισφοράς, αλλά στη βάση της αλληλεγγύης και των κοινών αγώνων της κοινότητας, που θα μπορεί να καλύπτει όλες τις βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών παράλληλα με τη ζύμωση τους στις αξίες της ισότητας και της αλληλεγγύης.

ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της Ομάδας Δομής Παιδικού Στεκιού & Αυτομόρφωσης

H Ομάδα Δομής Παιδικού Στεκιού & Αυτομόρφωσης αποτελείται από άτομα της Συνέλευσης Κατειλημμένων Προσφυγικών ΣΥ.ΚΑ.ΠΡΟ, άτομα από την κοινότητα προσφυγικών Αλεξάνδρας καθώς και από αλληλέγγυους/ες στον αγώνα της κοινότητας προσφυγικών Αλεξάνδρας (Α.Σ.Α.Κ.Α.). H Ομάδα Δομής Παιδικού Στεκιού & Αυτομόρφωσης έχει την αυτονομία της στο βαθμό που δεν υπερβαίνει τις κοινές συμφωνίες της Ανοιχτής Συνέλευσης Αγώνα Κοινότητας Προσφυγικών Αλεξάνδρας και Αλληλέγγυων (Α.Σ.Α.Κ.Α) και της Συ.Κα.Προ. Όλα τα θέματα που αφορούν την κοινότητα προσφυγικών Αλεξάνδρας συζητιούνται ανοιχτά στην Α.Σ.Α.Κ.Α. μέσα από ενημερώσεις της ομάδας Παιδικού Στεκιού & Αυτομόρφωσης. Τα άτομα που συμμετέχουν στην ομάδα Παιδικού Στεκιού & Αυτομόρφωσης συμμετέχουν παράλληλα ισότιμα και στην Α.Σ.Α.Κ.Α. Η λειτουργία της Δομής Παιδικού Στεκιού και Αυτομόρφωσης αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της συλλογικοποίησης και της αλληλεγγύης μεταξύ των παιδιών της γειτονιάς .

_DSC7116

ΔΡΑΣΕΙΣ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ της Δομής Παιδικού Στεκιού & Αυτομόρφωσης:

  • Δημιουργική απασχόληση των παιδιών και από κοινού ζύμωση με στόχο την κοινωνικοποίηση, την έκφραση και την επούλωση ως ένα βαθμό (βιωματικών) τραυμάτων (π.χ. πόλεμος).
  • Εκμάθηση Γραφής, Ανάγνωσης, Αριθμητικής, Γεωγραφίας μέσα από παιχνίδι για παιδιά που δεν πάνε ακόμα σχολείο.
  • Ενισχυτική διδασκαλία καθημερινά παράλληλα με το αστικό σχολείο.
  • Διάδραση πάνω στις υλικές, συναισθηματικές, ιατρικές ανάγκες των παιδιών μέσα από κοινού γνωριμία και προσωπική επαφή μαζί τους καθώς και με τους γονείς.
  • Δημιουργία δομών αυτομόρφωσης για ενήλικες

Η παρέμβαση επιπλέον ανθρώπων που θα ενισχύσουν τη συγκεκριμένη δομή είτε με τη φυσική τους παρουσία είτε μέσω υλικοτεχνικής υποστήριξης (τετράδια, βιβλία, γραφική ύλη, οπτικοακουστικό υλικό) είναι επιθυμητή, ευπρόσδεκτη αλλά και απαραίτητη για την επιτυχή υλοποίηση του συγκεκριμένου εγχειρήματος.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομής Παιδικού Στεκιού & Αυτομόρφωσης: κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ 12:00-14:00 & κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ 12:00-14:00 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και.. ΠΑΙΧΝΙΔΙ Μαθαίνοντας Γραφή & Αριθμούς

pediko_steki_maios

 

Ανοιχτή Συνέλευση Αγώνα Κοινότητας προσφυγικών Αλεξάνδρας & Αλληλέγγυων Α.Σ.Α.Κ.Α. στο χώρο της ΣΥ.ΚΑ.ΠΡΟ. κάθε Πέμπτη στις 19:00

email: prosfygika@riseup.net

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

 

 

This entry was posted in Δομή Παιδικού Στεκιού. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *